Vilken färg är du?

Att ha synfel är inte ovanligt i dag och det är något kan uppstå för vem som helst oavsett ålder. Vissa har synfel sedan födseln, andra får synfel med åldern – något som kallas för ålderssynfel. Du har förmodligen hört att vissa är närsynta och andra har översynthet, vilket innebär att de ser bättre på längre håll. Bilden av att det bara är Astrid, 80 år, som behöver glasögon är med andra ord en bild som inte stämmer fullt ut, då det är vanligt förekommande att även unga människor behöver hjälp med att se bra.
Fördelen med färgade linser är att du kan välja vilken färg du vill ha på dina linser och att du kan välja att ha linserna på dig under en längre tid eller om du vill ha linser som används dag för dag. Linser finns i olika varianter och det vanligaste är att du kan välja mellan endagslinser och månadslinser, det gemensamma är att de finns i olika färger och fungerar för både närsynta och för de som har översynthet.

Färgen påverkar vardagen – vilken färg är du?