Linsskötsel

Färgade linser kräver samma skötsel som vanliga kontaktlinser. Köp de produkter som rekommenderas, som linsvätskor, rengöringsvätskor, förvaringsetuier och liknande. Endagslinser är så klart de enklaste att ta hand om. Varje morgon tar du fram ett nytt par linser, som sedan kastas vid dagens slut. Denna variant passar dem som inte använder linser så ofta eller som har känsliga ögon som lätt blir torra.

Månadslinser används, som namnet säger, i runt en månad, innan de måste kastas. Här krävs det lite mer skötsel och ju bättre du sköter dem, desto längre håller de sig bra. Men använd ALDRIG månadslinser längre än en månad, även om du inte använder dem varje dag och är noga med skötsel! Månadslinser ska varje kväll tas ut, rengöras och läggas i vätska i ett litet etui. Rengör aldrig med vatten, varken linserna eller etuiet, då vatten innehåller små bakterier som förstör linsen. Var noga med att tvätta händerna innan du tar i de färgade kontaktlinserna.

Dygnetrunt-linser är kontaktlinser som släpper in mer syre än vanliga linser, och som därför fungerar att sova i. Även dessa ska rengöras och används olika länge beroende av variant.